Aktiebolaget bakom House of Motorsport, LMR Invest AB, har försatts i konkurs av Vänersborgs tingsrätt den 10/02/2023. Vi saknar möjlighet att besvara enskilda frågor, men nedan finns svar på många vanligt förekommande frågor.

Konkursförvaltningen sker genom Ackordscentralen Väst. Konkursförvaltningen fortsätter verksamheten i bolaget under en tid efter konkursen. Det innebär att det även framöver är möjligt att handla lagervaror ungefär som vanligt från House of Motorsport. En konkursutförsäljning kommer att påbörjas så snart som möjligt.

Vad händer med min order? Om ni redan beställt varor kommer de att levereras under förutsättning att de fanns i lager vid konkursbeslutet. Om varan var restnoterad men på väg till oss från leverantören kommer den också att levereras. Varor eller delar som inte är på väg från leverantör kommer att annulleras, likaså ordrar med beställningsvaror som lagts efter den 10/2. Återbetalning sker inom kort för er som valt Klarna som betalmetod. Om ni däremot har förskottsbetalat er beställning, via exempelvis Swish eller PayPal, så finns tyvärr ingen möjlighet att göra en återbetalning, utan ni blir fordringsägare i konkursen. Detta innebär att, om det blir några pengar över efter avslutad konkurs, så får ni ta del av den utdelning som görs.

När börjar rean? Rean har aktiverats på hemsidan, ni finns den separata utförsäljnings-kategorin här:

KONKURSUTFÖRSÄLJNING

! Förlängd leveranstid konkursutförsäljning !

Ett meddelande från konkursförvaltningen: Konkursförvaltaren har beslutat att genomföra en utförsäljning från House of Motorsports hemsida. Försäljningstrycket har varit otroligt stort. På grund av konkursen föreligger förseningar i PostNords hantering. Det innebär tyvärr förlängd leveranstid. Vi vill dock klargöra att kunder kan räkna med att beställda lagervaror kommer att levereras. Konkursförvaltningen beklagar förseningen.

LMR Invest AB:s konkursförvaltning
Ackordscentralen Väst


In English:

The company behind House of Motorsport , LMR Invest AB, has been ordered into bankruptcy by the district court of Vänersborg (10/02/2023). We are unable to answer all individual questions, but general information (FAQ) can be found below.

The bankruptcy management, Ackordscentralen Väst, will continue the business and sale of goods through House of Motorsport for some time after the bankruptcy decision. It is currently possible to make purchases essentially as before the bankruptcy decision. A bankruptcy sale will start as soon as possible.

What happens to my order? If you have already ordered goods, they will be delivered provided that they were in stock at the time of the bankruptcy decision. If the item was backlisted but on its way to us from the supplier, it will also be delivered. Items or parts that are not on their way from the supplier will be cancelled, as will orders with backorder items placed after 10/2. Refunds will be made shortly for those of you who chose Klarna as a payment method. If, on the other hand, you have paid for your order in advance, via Swish or PayPal, for example, there is unfortunately no way to make a refund, but you will become a creditor in the bankruptcy. This means that, if there is any money left over after the bankruptcy, you get to share in the distribution that is made.

When does the sale start? The sale has been activated on the website, please find the link below:

BANKRUPTCY SALE

! Extended delivery time Bankruptcy sale !

A notice from the Bankruptcy Administration: The Bankruptcy Trustee has decided to conduct a sale from the House of Motorsports website. The sales pressure has been incredibly great. Because of the bankruptcy, there are delays in PostNord’s handling. Unfortunately, this means extended delivery time. However, we would like to make it clear that customers can expect that stock items ordered will be delivered. The bankruptcy administration regrets the delay.

LMR Invest AB’s bankruptcy administration
Ackordscentralen Väst